SELF EMPOWERMENT

Vad är coachning egentligen?

En coach tar en person eller grupp från en plats till en annan. Coaching liknar ”empowerment”, ett från början amerikanskt begrepp från 70-talet som handlar om att ta fram individers inre resurser så att de själva kan agera kraftfullt. A och O är aktivt lyssnande när man coachar. Man hjälper till att lyfta fram möjligheter, ser alternativ och pekar på konsekvenserna av dem. Men det är den som blir coachad som ska formulera sitt eget problem. På vägen dit ställer man relevanta frågor som hjälper till att finna alternativ. Man ger inte förslag och råd till lösningar, utan samtalar så att den som coachas får inspiration att hitta den lösning som passar denne. 

Den finländske psykiatern och författaren Ben Furman har sagt att ”bakom varje klagomål finns ett önskemål” och det gäller att få fram detta önskemål. Små delmål är ofta bra och det gäller att hela tiden förstärka det positiva. Man ska hela tiden fokusera på framtiden och följa upp ofta. Mycket handlar om att utövaren själv skall ta ansvaret för sina prestationer. Coachen ska vara där med koll på målet.

Coaching sker när en person som är tränad på det, lyssnar på ett sådant sätt att du själv hittar dina egna svar och dina egna lösningar. Coaching är att spegla sig och att få frågor som ger helt nya infallsvinklar till problem och komplikationer, och nya utgångspunkter att agera ifrån. Coaching är en stödstruktur för att uppnå mål bortom det du själv ser är möjligt. Coaching hjälper till att förstärka och skapa din nya jag.

Pilhäcksgatan 9,

418 71 Göteborg

wimira@mail.com

0704/ 953 103

​© 2017 Proudly created by Sandra Sasic