HYPNOS-VÄGEN IN TILL DITT UNDERMEDVETNA

Det är mycket svårt att medvetet förändra en känsla eller ett beteende. Du kan till exempel vilja ha en förändring, men har ett omedvetet inre motstånd och blockering som hindar dig att nå det resultat som du vill ha. Jag jobbar med ditt undermedvetna sinne för att hitta orsaken till dina blockeringar och symptom. Med hjälp av hypnos går vi till roten av ditt problem. När orsaken är hittad, programmerar vi om ditt undermedvetna att utföra handlingen rätt.

 

Vad är hypnos?

Hypnos är ett naturligt tillstånd som vi hamnar i flera gånger varje dag. Du är till exempel där varje gång du ska till att somna – eller vakna. Det där behagliga, drömliknande tillståndet helt utan några störande tankar där du helt enkelt bara är. Känslan är densamma som när du försvinner in i en bra film, bok eller tittar ut över havet.  Du är både vaken, medveten och koncentrerad, men samtidigt djupt och behagligt mentalt avslappnad.

Hur fungerar hypnos och hypnoterapi

I hypnos släpper du dina tankar och öppnar upp till ditt undermedvetna sinne. Med hjälp av hypnos går vi direkt till roten av ditt problem. När orsaken är hittad programmerar vi om ditt undermedvetna att utföra handlingen rätt. Det är ett samarbete mellan dig och mig där du genom att följa mina enkla anvisningar, tillåter dig själv att öppna upp för din egen inre värld. Ju mer du tillåter dig att slappna av och låter upplevelsen komma till dig, desto starkare blir resultatet. Se det som ett rollspel där du går in med ditt nyfikna barnasinne och tillåter dina upplevelser komma till dig på det sätt som är rätt för dig. Man skulle kunna säga att det är som en film som spelas upp inom dig. Låt filmen bara rulla på, och gå in i upplevelsen. Du är medveten under hela sessionen och har full kontroll hela tiden. Du kommer aldrig göra något som strider mot din vilja eller dina värderingar. 

Beskrivning av våra sinnen

För att få en bättre förståelse över hur hypnos fungerar behöver du veta hur våra sinnen fungerar. Inom den här terapiformen har vi en filosofi som utgår från tre separata sinnen: det medvetna, det undermedvetna och det omedvetna sinnet. Dessa tre sinnen fungerar var för sig och lever sitt eget liv så att säga. Vi kan tänka oss våra sinnen som ett isberg, som är så otroligt mycket större under ytan. Den synliga toppen av isberget  representerar det medvetna sinnet och det som vi inte ser av isberget under vattenytan representerar det undermedvetna sinnet. Allt vatten  omkring är det omedvetna sinnet.

Det medvetna sinnet (toppen av isberget)

 

Det medvetna sinnet är vårat tänkande, analytiska sinne. Det är vårat trögaste och svagaste sinne som alltid kommer för sent. Det här sinnet representerar max 5% av våra dagliga aktiviteter. Vi inte är födda med det medvetna sinnet, utan det är en inlärd del av oss. Det är mycket svårt att medvetet förändra en känsla eller ett beteende. Om vi kunde lösa problemet med vårt medvetna sinne, så hade vi gjort det för länge sedan. Enligt Bruce Lipton börjar en medveten inlärning på allvar ungefär kring 5 - 6 års ålder. Innan dess finns i stort sett ingenting. 

 

Det undermedvetna sinnet (isberget under vattenytan)


Vårat mest dynamiska och kraftfulla sinne. Hela 95% av dina dagliga handlingar sköts per automatik av ditt undermedvetna sinne. Det är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet och tar över tusen gånger fler beslut varje dag. Vi styrs av den information som finns lagrad här. Vårat undermedvetna kan inte skilja på rätt eller fel utan utför besluten genom ett inlärt mönster. Om inlärningen gått fel i från början (till största delen i våran barndom), så utför det undermedvetna handlingen fel. Det är därför hypnosen är ett så kraftfullt verktyg, vi går direkt till roten av problemet och programmerar om det undermedvetna att utföra handlingen rätt.

 

Det omedvetna sinnet (vattnet omkring)


Det omedvetna sinnet ligger djupast inom oss och detta sinne är ett medfött. Det reglerar vår inre miljö så som våra instinkter som att hjärtat skall slå, vår andning fungera, ögonen blinka, syrehalt, blodtryck osv. Man tror också att vårt immunförsvar finns på denna nivå. Här finns också vår förmåga att göra snabba bedömningar trots ofullständig information och det är det vi kallar för intuition. Det man även tror är att cellminnen från tidigare liv ligger i det omedvetna sinnet.

Pilhäcksgatan 9,

418 71 Göteborg

wimira@mail.com

0704/ 953 103

​© 2017 Proudly created by Sandra Sasic